Speel bewust 18+

Speel bewust

Het 2e gedeelte van de slogan “Speel bewust” is eigenlijk een stuk minder duidelijk. Immers het is maar net wat je onder bewust spelen verstaat. Er wordt in ieder geval geprobeerd om je als speler zelf verantwoordelijk te maken van je eigen speel gedrag of in ieder geval dat je daar af en toe bij stil staat. Je kan dit dan ook zo breed als je zelf wil opvatten… (speel niet met meer geld dan je kan missen, speel niet onder invloed van alcohol of drug, enz. enz.).

Natuurlijk gaat het er vooral om dat je als liefhebber van een gokspel niet tot een zodanig speelgedrag laat komen dat er sprake is van een gokverslaving. Zelfs een fase voor een daadwerkelijke verslaving is eigenlijk al een behoorlijke stap te ver. Door bewust te zijn van de risico’s is de kans groter dat je het niet zover laat komen. Je kan bijvoorbeeld eenvoudig met je zelf een max. bedrag afspreken wat je per maand kwijt wil zijn / kan missen om te gokken. Het is dan ook verstandig om er altijd bewust van te zijn dat je het bedrag ook daadwerkelijk kwijt bent. Natuurlijk zal je ook wel eens wat winnen, maar hier moet je nooit vanuit gaan.

Gokverslaving voorkomen

Als speler ben je in de eerste plaats altijd zelf verantwoordelijk voor je speelgedrag. Echter de aanbieder van (online) kansspelen heeft ook zo z’n verplichtingen om gokverslaving onder z’n spelers te voorkomen. Bij opvallend speelgedrag, bijvoorbeeld vaak opvolgende hoge stortingen, zijn ze verplicht om contact op te nemen met de betreffende speler. Er wordt dan geprobeerd te achterhalen of er sprake is van risicovol speelgedrag. Als dit aan de orde is, dan kan de kansspel aanbieder een speler adviseren in mogelijke te nemen stappen. Denk bijvoorbeeld aan het doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Een tussenstap in ook mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van het instellen van inzet limieten of een bekoelingsperiode. De benoemde tussenstap is trouwens sowieso een aanrader voor spelers die de neiging hebben om net even wat meer te vergokken dan wat ze achteraf eigenlijk wilden. Via je persoonlijke account kan je bij legale online gok aanbieders altijd kiezen voor “limieten”. Hier stel je bijvoorbeeld een bedrag in wat je per maand max. kan storten, of een max. toelaatbaar verlies per week, enz. Eénmaal ingestelde limieten zijn niet zonder bekoelingsperiode van een maand aan te passen.

Ik heb een gokprobleem

Gokverslaving is een behoorlijk onderschat probleem en voorkomen is dan ook altijd beter dan genezen. Maar wanneer is gokken nou een daadwerkelijk probleem? Meestal zien de betreffende spelers dit minder snel dan hun naasten, tenzij ze het wel heel erg goed verborgen kunnen houden.

Online zijn er best veel zelftesten te vinden waarmee je eenvoudig kan bepalen of je een (mogelijk) gokprobleem hebt. Maar wil je wel een bevestiging van het geen wat je eigenlijk zelf al weet? Een belangrijke eerste stap is het erkennen er van! Vervolgens zijn er voldoende mogelijkheden om er wat aan te kunnen doen. Je kan je laten doorverwijzen door de kansspelaanbieders, je kan anoniem online zelfhulp krijgen, enz. Natuurlijk is de kans op schaamte erg groot, maar bedenk je dat je echt niet de enige bent en dat het juist erg knap is als je je eigen gokprobleem onder ogen durft te zien.